คลอดก่อนกำหนด

ภาษาอังกฤษ


v preborn
คำที่เกี่ยวข้อง: premature