คลอดก่อนกำหนด

ภาษาอังกฤษ


v preborn
คำที่เกี่ยวข้อง: premature


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top