คลอ

ภาษาอังกฤษ


v well up
ความหมายเหมือนกับ: เปี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: be filled with (tears) , moisten
ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยน้ำตาคลอเต็มเบ้าเมื่อถูกแม่เอ็ดด้วยเสียงดัง
adv side by side
คำอธิบาย: เคียงคู่กันไปอย่างสนิทสนม
คำที่เกี่ยวข้อง: together , alongside , by the side
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวเดินคลอไปกับชายอื่นอย่างไม่แยแส
v accompany to
คำอธิบาย: ควบคู่กันไป
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่นักร้องร้องเพลง นักดนตรีก็สีไวโอลินคลอตามไปด้วย