คฤหาสน์

ภาษาอังกฤษ


n mansion
คำอธิบาย: ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่ , นิวาสสถาน , เรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: residence , villa , home , fine house
ตัวอย่างประโยค: คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา