คร่ำหวอด

ภาษาอังกฤษ


v be experienced
ความหมายเหมือนกับ: เชี่ยวชาญ , ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be skilled , be expert
ตัวอย่างประโยค: ผู้กำกับท่านนี้คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี