คร่ำทอง

ภาษาอังกฤษ


v inlay with gold
คำอธิบาย: เอาทองฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: gold engraving
ตัวอย่างประโยค: ช่างสมัยโบราณคร่ำทองกันอย่างวิจิตรบรรจง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top