คร่ำคร่า

ภาษาอังกฤษ


adj antique
คำอธิบาย: ที่เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม
ความหมายเหมือนกับ: เก่าแก่ , เก่าคร่ำคร่า , คร่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: antiquated , very old
ตัวอย่างประโยค: ในห้องนั้นผมเห็นแต่หีบเก่าคร่ำคร่าเพียงใบเดียวเท่านั้น