คร่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj older
ความหมายเหมือนกับ: เก่ามาก , เก่าแก่ , คร่ำคร่า
คำที่เกี่ยวข้อง: aged
คำตรงข้าม: ทันสมัย , นำสมัย