ครุ

ภาษาอังกฤษ


n bamboo bucket
คำอธิบาย: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปกลมๆ เอายาชัน ใช้ตักน้ำ
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo pail
ตัวอย่างประโยค: แม่หาบครุน้ำแกว่งก้นเข้าประตูบ้าน