ครื้นเครง

ภาษาอังกฤษ


v be jolly
ความหมายเหมือนกับ: ครึกครื้น , รื่นเริง , สนุกสนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be merry , be gay , be hilarious , be roisterous , be boisterous , be gay , be joyous , be jubilant
คำตรงข้าม: เศร้าโศก , สลดใจ
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างการเดินทางพวกเราครื้นเครงไปกับการร้องเพลงเป็นอย่างมาก
adv joyfully
ความหมายเหมือนกับ: สนุกสนาน , ครึกครื้น , รื่นรมย์ , สำราญใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: happily , merry , delightfully , cheerfully
คำตรงข้าม: เศร้าโศก , สลดใจ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน