ครื้นครึก

ภาษาอังกฤษ


v be merry
ความหมายเหมือนกับ: ครึกครื้น , รื่นเริง , สนุกสนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be hilarious , be festive , be jolly , be mirthful , be gay , be joyous , be jubilant
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก