ครึ่งๆ กลางๆ

ภาษาอังกฤษ


adv partially
คำที่เกี่ยวข้อง: unfinished , incompletely
ตัวอย่างประโยค: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด