ครึ่งหลัง

ภาษาอังกฤษ


n second half
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงหลัง
คำตรงข้าม: ครึ่งแรก , ช่วงแรก
ตัวอย่างประโยค: ทีมของเราคะแนนนำในครึ่งหลังของการแข่งขัน