ครึ่งหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ


n half
ความหมายเหมือนกับ: ครึ่งเดียว
คำตรงข้าม: เต็ม
ตัวอย่างประโยค: ครึ่งหนึ่งของกำไรจากการขายของ เขามอบให้แก่พ่อและแม่