ครึกโครม

ภาษาอังกฤษ


adv noisily
คำอธิบาย: อย่างแพร่หลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศอย่างครึกโครมถึงการเผด็จศึกอย่างรวดเร็วด้วยกำลังทางอากาศที่ทันสมัยไร้เทียมทาน
adj sensational
คำอธิบาย: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: exciting
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง
adj noisy
ความหมายเหมือนกับ: อึกทึก , อึกทึกครึกโครม , อื้ออึง
คำที่เกี่ยวข้อง: loud , boisterous , tumultuous
คำตรงข้าม: เงียบ , เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครม