ครึ

ภาษาอังกฤษ


adj old-fashioned
คำอธิบาย: ที่เก่าไม่ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: obsolete , outmoded , obsolescent
ตัวอย่างประโยค: บางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องครึ

คำที่มี "ครึ" ในคำ


ครึ้มฟ้าครึ้มฝน v be very cloudy
คำอธิบาย: ท้องฟ้ามืดมัวด้วยเมฆฝน
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้มฝน
คำตรงข้าม: โล่ง , ปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้จะครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ครึ่งตัว adj half-length
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายแค่กึ่งหนึ่งคือ ท่อนบนหรือท่อนล่าง ไม่เต็มตลอดทั้งตัว
ความหมายเหมือนกับ: ครึ่งท่อน
คำตรงข้าม: เต็มตัว
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบุคคลต้องการรูปถ่ายครึ่งตัวที่เห็นหน้าชัดเจน

ครึ่งหลับครึ่งตื่น adj semiconscious
คำอธิบาย: ที่ไม่ตื่นหรือไม่หลับเต็มที่เพราะเมาหรืองัวเงียเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: สะลึมสะลือ , เคลิ้ม
ตัวอย่างประโยค: คนไข้จะอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะฤทธิ์ของยาสลบ

ครึ่งผีครึ่งคน adj be on the threshold of death
คำอธิบาย: จะเป็นจะตายเท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่อแร่
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน

ครึกครื้น v be joyful
ความหมายเหมือนกับ: รื่นเริง , สนุกสนาน , ครื้นเครง
คำตรงข้าม: เศร้าโศก , สลดใจ
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายและขุนนางต่างครึกครื้นสนุกสนานในงานวันแซยิดเป็นอย่างยิ่ง

ครึกครื้น adv merrily
ความหมายเหมือนกับ: รื่นเริง , สนุกสนาน , ครื้นเครง
คำตรงข้าม: เศร้าโศก , สลดใจ
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้พวกเราไปหาความสำราญกันอย่างครึกครื้น

ครึกโครม adv noisily
คำอธิบาย: อย่างแพร่หลาย
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศอย่างครึกโครมถึงการเผด็จศึกอย่างรวดเร็วด้วยกำลังทางอากาศที่ทันสมัยไร้เทียมทาน

ครึกโครม adj sensational
คำอธิบาย: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ครึกโครม adj noisy
ความหมายเหมือนกับ: อึกทึก , อึกทึกครึกโครม , อื้ออึง
คำตรงข้าม: เงียบ , เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครม

ครึ่งชาติ n half-blood
คำอธิบาย: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่คนละเชื้อชาติ
ความหมายเหมือนกับ: ลูกครึ่ง

ครึ่งต่อครึ่ง adv half and half
ตัวอย่างประโยค: มีหนังสือใหม่ขายต่ำกว่าราคาปกครึ่งต่อครึ่ง

ครึ่งทาง n halfway
ความหมายเหมือนกับ: กลางทาง
ตัวอย่างประโยค: คุณตาเดินไปได้ถึงครึ่งทางก็เหนื่อยแล้ว เพราะสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรง

ครึ่งวงกลม n semicircle

ครึ่งหนึ่ง n half
ความหมายเหมือนกับ: ครึ่งเดียว
คำตรงข้าม: เต็ม
ตัวอย่างประโยค: ครึ่งหนึ่งของกำไรจากการขายของ เขามอบให้แก่พ่อและแม่

ครึ่งหลัง n second half
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงหลัง
คำตรงข้าม: ครึ่งแรก , ช่วงแรก
ตัวอย่างประโยค: ทีมของเราคะแนนนำในครึ่งหลังของการแข่งขัน

ครึ่งๆ กลางๆ adv partially
ตัวอย่างประโยค: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

ครึ้ม adj bushy
คำอธิบาย: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
ความหมายเหมือนกับ: หนา , ดก
ตัวอย่างประโยค: ช่างถ่ายภาพมีหนวดเคราครึ้มดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ

ครึ้ม adj dense
ความหมายเหมือนกับ: หนา , ทึบ
ตัวอย่างประโยค: ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม

ครึ้ม v be complacent
คำอธิบาย: มีอารมณ์ดีอย่างกระหยิ่มใจ
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มใจ , ครึ้มใจ , กริ่ม , กระหยิ่ม , ครึ้มอกครึ้มใจ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้อ่านข้อความนั้นทำให้เขากลับครึ้มขึ้นมาทันที รู้สึกอารมณ์ที่บูดบึ้งนั้นหายไปหมดสิ้น

ครึ้ม v be cloudy
ความหมายเหมือนกับ: ครื้มฝน , มืดครึ้ม , อึมครึม
คำตรงข้าม: สดใส , ปลอดโปร่ง , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้าครึ้มเช่นนี้ อีกไม่นานฝนก็คงจะตก

ครึ้ม v be shady
คำอธิบาย: ร่มและเย็น
ความหมายเหมือนกับ: ร่ม , ร่มครึ้ม
ตัวอย่างประโยค: รั้วบ้านเขียวครึ้มด้วยต้นชบาที่ขึ้นเบียดเสียดกันเป็นแนวยาว

ครึ้มอกครึ้มใจ v be complacent
คำอธิบาย: มีอารมณ์ดีอย่างกระหยิ่มใจ
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้มใจ , อิ่มใจ , ครึ้มใจ , กริ่ม , กระหยิ่มใจ

ครึ้มฝน v be very cloudy
คำตรงข้าม: โล่ง , ปลอดโปร่ง

ครึ่งท่อน adj half-length
คำตรงข้าม: เต็มตัว

ครึ่ง n half
ความหมายเหมือนกับ: ครึ่งหนึ่ง

ครึ่ง n half
ความหมายเหมือนกับ: เศษหนึ่งส่วนสอง , ครึ่งหนึ่ง

ครึ่งเดือน n fortnight

ครึ้มฝน adj overcast
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้ม , มัวซัว , ครึ้มฟ้าครึ้มฝน , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง

ครึ้มฝน v overcast
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้ม , มัวซัว , ครึ้มฟ้าครึ้มฝน , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง

ครึ่งแห้งครึ่งสด v wither
ความหมายเหมือนกับ: เหี่ยวแห้ง , ด้าน

ครึ่งแห้งครึ่งสด v wither
ความหมายเหมือนกับ: เหี่ยวแห้ง , ด้าน

ครึ่งดิบครึ่งสุก adj half-cooked
ความหมายเหมือนกับ: ดิบๆ สุกๆ , กึ่งสุกกึ่งดิบ

ครึ้มใจ adv be happy
ความหมายเหมือนกับ: กระหยิ่ม , อิ่มใจ
คำตรงข้าม: เศร้าใจ

ครึ้มใจ v be happy
ความหมายเหมือนกับ: กริ่ม , อิ่มใจ
คำตรงข้าม: เศร้า

ครึ่งเดียว n half
คำตรงข้าม: เต็ม

ครึ้มใจ v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มใจ , กริ่ม , กระหยิ่ม , ครึ้มอกครึ้มใจ

ครึ้มใจ v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มใจ , ครึ้มใจ , กริ่ม , กระหยิ่มใจ

ครึ้มใจ v be complacent
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้มใจ , อิ่มใจ , กริ่ม , กระหยิ่มใจ

ลูกครึ่ง n half-caste
คำอธิบาย: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งต่างชาติกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายหน้าตาสวยงามผมสีน้ำตาลนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน

พระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lobelia chinensis Lour. ในวงศ์ Lobeliaceae ดอกสีม่วง ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นพืชที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลม รักษาโรคหอบหืด

มืดครึ้ม adj overcast
คำอธิบาย: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้ม , มัวซัว , ครึ้มฝน , ครึ้มฟ้าครึ้มฝน , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน

มืดครึ้ม v overcast
คำอธิบาย: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้ม , มัวซัว , ครึ้มฝน , ครึ้มฟ้าครึ้มฝน , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอย่างนั้นตลอดวัน

ร่มครึ้ม adj shady
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขามีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย

คร่ำครึ adj old-fashioned
คำอธิบาย: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คำตรงข้าม: ทันสมัย , ล้ำสมัย
ตัวอย่างประโยค: บางคนเห็นว่าคนที่ถือเรื่อไสยศาสตร์เป็นคนคร่ำครึ

คร่ำครึ v be out-of-date
คำอธิบาย: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คำตรงข้าม: ทันสมัย , ล้ำสมัย
ตัวอย่างประโยค: ชุดนี้มันคร่ำครึเกินไปกว่าที่ฉันจะใส่ออกงาน

ครื้นครึ v be merry
ความหมายเหมือนกับ: ครึกครื้น , รื่นเริง , สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก

โจ่งครึ่ม adv blatantly
คำอธิบาย: ไม่เกรงกลัวใคร
ความหมายเหมือนกับ: โจ่งครุ่ม , เปิดเผย , โจ่งแจ้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา

โจ่งครึ่ม adv openly
คำอธิบาย: อย่างไม่เกรงกลัวใคร
ความหมายเหมือนกับ: โจ่งครุ่ม , อย่างเปิดเผย , อย่างโจ่งแจ้ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครหาเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวความผิดที่จะตามมา

เท่าครึ่ง adv one and a half times as much

อึกทึกครึกโครม adj noisy
ความหมายเหมือนกับ: อึกทึก , ครึกโครม , อื้ออึง
คำตรงข้าม: เงียบ , เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนลากเก้าอี้เพื่อจัดห้องสอบทำให้มีเสียงอึกทึกครึกโครมลั่นไปหมด

อึมครึ adj nondescript
คำอธิบาย: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา

อึมครึ v be dull
ความหมายเหมือนกับ: สลัว , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง , สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน

อึมครึ v be dull
ความหมายเหมือนกับ: สลัว , มืดมัว
คำตรงข้าม: สว่าง , สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน

อึมครึ adj nondescript
คำอธิบาย: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา

โจ๋งครึ่ม adv openly
คำอธิบาย: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: โจ่งครึ่ม , โจ่งครุ่ม
ตัวอย่างประโยค: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง

พระจันทร์ครึ่งซีก n half-moon
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง
ความหมายเหมือนกับ: เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกอย่างไพเราะ

เครื่องแบบครึ่งยศ n full dress uniform

ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant

กินครึ่งทิ้งครึ่ง v eat extravagantly
ความหมายเหมือนกับ: กินทิ้งกินขว้าง

เส้นแบ่งครึ่งวงกลม n diameter
ความหมายเหมือนกับ: เส้นผ่านศูนย์กลาง

เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก n half-moonค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top