ครึ

ภาษาอังกฤษ


adj old-fashioned
คำอธิบาย: ที่เก่าไม่ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: obsolete , outmoded , obsolescent
ตัวอย่างประโยค: บางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องครึ