ครีมล้างหน้า

ภาษาอังกฤษ


n facial cleanser
คำอธิบาย: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง
n facial cleanser
คำอธิบาย: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง
n facial cleanser
คำอธิบาย: นำมันข้นที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้ครีมล้างหน้าก่อนล้างหน้าทุกครั้ง