คริสต์ศักราช

ภาษาอังกฤษ


n anno domini
คำที่เกี่ยวข้อง: AD
n Christian Era
คำอธิบาย: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู
ความหมายเหมือนกับ: ค.ศ.
คำที่เกี่ยวข้อง: A.D.
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร