คริสต์มาส

ภาษาอังกฤษ


n Christmas
คำอธิบาย: วันสมภพของพระเยซู
ความหมายเหมือนกับ: วันคริสต์มาส
ตัวอย่างประโยค: เราอยากให้คริสต์มาสมาถึงเร็วๆ