คริปทอน

ภาษาอังกฤษ


n Krypton
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 36 สัญลักษณ์ Kr เป็นแก๊สเฉื่อย
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุคริปทอน