คราใด

ภาษาอังกฤษ


n when
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อใด , เวลาใด
คำที่เกี่ยวข้อง: whenever
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที