คราวหลัง

ภาษาอังกฤษ


adv next time
คำอธิบาย: โอกาสครั้งต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: คราวหน้าคราวหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: from now on , from now then , from this time on
ตัวอย่างประโยค: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้