คราวหน้า

ภาษาอังกฤษ


คำที่มี "คราวหน้า" ในคำ


คราวหน้าคราวหลัง n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , โอกาสหน้า , คราวต่อไป
คำตรงข้าม: คราวก่อน
ตัวอย่างประโยค: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตรายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top