คราวนั้น

ภาษาอังกฤษ


adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ตอนนั้น
คำตรงข้าม: ครั้งนี้