คราว

ภาษาอังกฤษ


n old tom-cat
คำอธิบาย: เรียกแมวตัวผู้ แก่ รูปร่างใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว และมีหนวดยาว
ความหมายเหมือนกับ: แมวคราว
ตัวอย่างประโยค: ที่โกดังหลังวัดมีแมวคราวตัวใหญ่อาศัยอยู่
n age
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: รุ่น , ปูน , วัย
คำที่เกี่ยวข้อง: generation
ตัวอย่างประโยค: เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้
n occasion
ความหมายเหมือนกับ: โอกาส , ตา
คำที่เกี่ยวข้อง: opportunity , chance
ตัวอย่างประโยค: การบรรยายคราวนี้มีคนมาฟังน้อยกว่าคราวก่อน
n time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , หน , ที
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันคราวนี้ เป็นการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายกว่าคราวที่แล้ว
prep same as
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากับ , ราวกับ , ราว
คำที่เกี่ยวข้อง: like , similar to
ตัวอย่างประโยค: หล่อนได้สามีแก่คราวพ่อ แต่เขาก็รักหล่อนมาก