คราบไคล

ภาษาอังกฤษ


n scurf
ความหมายเหมือนกับ: ไคล