คราบมัน

ภาษาอังกฤษ


n oiliness
คำที่เกี่ยวข้อง: greasiness