ครั้นแล้ว

ภาษาอังกฤษ


conj after that
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , ดังนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: after which , then , hence , whereupon , afterwards , and then
ตัวอย่างประโยค: เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป