ครั้นแล้ว

ภาษาอังกฤษ


conj after that
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , ดังนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: after which , then , hence , whereupon , afterwards , and then
ตัวอย่างประโยค: เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top