ครั้งไหน

ภาษาอังกฤษ


adv any time
ความหมายเหมือนกับ: ตอนไหน , เมื่อไหร่
คำที่เกี่ยวข้อง: anytime
ตัวอย่างประโยค: ผมยังไม่เคยพบความสำเร็จอย่างถาวรไม่ว่าครั้งไหน
ques when
ความหมายเหมือนกับ: ตอนไหน , เมื่อไหร่ , คราวไหน
ตัวอย่างประโยค: ช่วยตอบผมทีว่าเขาร่วมเดินทางไปกับพวกเราครั้งไหน