ครั้งโน้น

ภาษาอังกฤษ


adv previously day
คำที่เกี่ยวข้อง: that time ago , before , a long time ago , long ago , in former times
คำตรงข้าม: ปัจจุบัน