ครั้งแรก

ภาษาอังกฤษ


adv the first time
ความหมายเหมือนกับ: หนแรก , ทีแรก
ตัวอย่างประโยค: การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกของพวกเรา