ครั้งต่อมา

ภาษาอังกฤษ


adv next time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งถัดมา
ตัวอย่างประโยค: ครั้งแรกเขายังทำได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ครั้งต่อมาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ