ครั้งดึกดำบรรพ์

ภาษาอังกฤษ


n prehistory
ความหมายเหมือนกับ: สมัยดึกดำบรรพ์
คำตรงข้าม: สมัยใหม่
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาความเก่าแก่ครั้งดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ สามารถสืบสาวได้จากหลักฐานทางธรณีวิทยา