ครั้งก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv the last time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งกระโน้น , ครั้งที่แล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: the time before , previously , formerly
ตัวอย่างประโยค: ครั้งก่อนการประชุมเรื่องการทำความสะอาดทะเลเหนือจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top