ครั้ง

ภาษาอังกฤษ


n time
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: หน , ที , คราว
ตัวอย่างประโยค: เรามาดูภาพยนต์ที่นี่เป็นครั้งที่ 5 แล้ว
clas time
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: หน , ที , คราว
ตัวอย่างประโยค: เราเคยไปเที่ยวภาคเหนือมา 3 ครั้งแล้ว