ครั่นเนื้อครั่นตัว

ภาษาอังกฤษ


v feel feverish
คำอธิบาย: สะบัดร้อนสะบัดหนาว, หนาวๆ ร้อนๆ, ตึงเนื้อตึงตัว
ความหมายเหมือนกับ: ครั่นตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: have a shivering sensation , feel hot and cold , have an ague , feel chilly
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวสงสัยจะเป็นไข้หวัด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top