ครั่นคร้าม

ภาษาอังกฤษ


v fear
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะท้าน , เกรงกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , dread
ตัวอย่างประโยค: อุปสรรคใดๆ เขาไม่เคยครั่นคร้าม