ครอบจักรวาล

ภาษาอังกฤษ


adj universal
คำอธิบาย: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: of wide application
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล