ครอบครู

ภาษาอังกฤษ


n Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
คำอธิบาย: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
ความหมายเหมือนกับ: พิธีครอบครู
ตัวอย่างประโยค: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน