ครอบครัวเดี่ยว

ภาษาอังกฤษ


n single family
คำอธิบาย: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
คำตรงข้าม: ครอบครัวใหญ่ , ครอบครัวขยาย
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัว เดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่ เปลี่ยนไป