ครองแผ่นดิน

ภาษาอังกฤษ


v rule
คำอธิบาย: ปกครองประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชย์ , ครองราชย์สมบัติ , เสวยราชสมบัติ , ขึ้นครองราชย์ , ครองเมือง , เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ , ครองบัลลังก์
คำที่เกี่ยวข้อง: reign over
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย