ครองบ้านครองเมือง

ภาษาอังกฤษ


v govern a country
คำที่เกี่ยวข้อง: be at the helm of the state , administer a country , rule (over) a country , be in power