ครองบัลลังก์

ภาษาอังกฤษ


v rule
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชย์ , ครองราชย์สมบัติ , เสวยราชสมบัติ , ขึ้นครองราชย์ , ครองเมือง , เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: reign over
v reign
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชสมบัติ , ครองแผ่นดิน , เสวยราชสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: succeed to the throne
v reign
ความหมายเหมือนกับ: ปกครองแผ่นดิน , ครองแผ่นดิน , เสวยราชสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: succeed to the throne