ครองความสาว

ภาษาอังกฤษ


v be still an unmarried woman
คำอธิบาย: ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใคร
คำที่เกี่ยวข้อง: remain unmarried , be unmarried , be single
คำตรงข้าม: เสียสาว
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาวๆ ในเมืองสมัยนี้จะสามารถครองความสาวไปได้จนถึงวันแต่งงานหรือเปล่า