ครรภ์

ภาษาอังกฤษ


n womb
ความหมายเหมือนกับ: ท้อง , อุทร
คำที่เกี่ยวข้อง: belly
ตัวอย่างประโยค: เด็กในครรภ์ของเธออายุได้ 3 เดือนแล้ว