ครบเครื่อง

ภาษาอังกฤษ


adv fully dressed
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: fully decorated , fully equipped , with full ingredients