ครบเครื่อง

ภาษาอังกฤษ


adv fully dressed
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: fully decorated , fully equipped , with full ingredients


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top