ครบเกษียณ

ภาษาอังกฤษ


v retire
ความหมายเหมือนกับ: ครบเกษียณอายุ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการหลายท่านที่นี่จะครบเกษียณในปีหน้า