ครบเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ


v reach the age of limit
ความหมายเหมือนกับ: ครบกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: reach the term of service