ครบวาระ

ภาษาอังกฤษ


adv see out its term
คำอธิบาย: หมดเวลาตามที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ครบกำหนด
ตัวอย่างประโยค: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน