ครบวงจร

ภาษาอังกฤษ


adj complete
คำที่เกี่ยวข้อง: entire
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปยังได้ผลิตแผนที่ออกจำหน่ายด้วย นับว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทีเดียว