ครบปี

ภาษาอังกฤษ


v come to a full year
ความหมายเหมือนกับ: บรรจบ